Respect

Huisregels

Op deze website zijn huisregels van toepassing. Om te waarborgen dat deze huisregels door iedereen goed worden begrepen staan ze expliciet vermeld in het menu. Hierdoor kan iedereen vóór reactie of publicatie hiervan kennisnemen. Het betekent dat de beheerder van deze website de volgende regels hanteert:

  • Iedereen is volledig zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar reacties en/of publicaties.
  • Scheldwoorden of ander lasterend taalgebruik is niet toegestaan.
  • Plaatsing van media als foto’s, geluidsopnamen en video’s van kinderen en/of ouders zijn niet toegestaan, anders als met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de direct betrokkenen.
  • Overtreding van de huisregels betekent directe verwijdering van de reactie of publicatie zonder nadere uitleg.

Wat mag dan wel?

Het is volledig toegestaan om, waar het kinderen betreft geanonimiseerd, uw ervaring te publiceren, te reageren op publicaties en informatie als jurisprudentie, feitelijke constateringen, bronnen over wetgeving, jeugdzorg etc. publiceren. Hier worden alleen de bovenstaande huisregels op toegepast. Verder is het aan een ieder zelf om te bepalen wat wel of niet wordt gepubliceerd. De beheerder van deze website doet niet aan waarheidsbevinding van hetgeen ingezonden wordt. De beheerder van de website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hetgeen door derden is/wordt gepubliceerd/gereageerd.

Advertentie