Welkomswoord

Welkom beste bezoeker,

Deze website heeft tot doel het inzichtelijk krijgen en maken van situaties welke voor kinderen en ouders tot onmacht leiden. De roep naar verandering in de jeugdzorg neemt steeds grotere vormen aan. Regelmatig leiden misstanden tot ernstige drama’s. Het kan niet langer zo doorgaan! Kinderen worden onnodig getraumatiseerd, ouders ernstig gefrustreerd en de jeugdzorg glijdt af naar diepe dalen. Politieke discussies lijken alleen gericht te zijn op het reduceren van de financien voor jeugdzorg. Een feit is dat er veel te veel mensen té indirect betrokken zijn bij het verlenen van hulp aan kinderen in zorgwekkende situaties. Misverstanden, belangenverstrengeling en onbegrijpelijke beslissingen, plus een té grote waardebepaling vanuit de Rechtelijke Macht voor slechts één instantie, leiden rechtstreeks tot onnodige verzwaring van trajecten waar ook andere wegen tot Rome kunnen leiden en helaas tot verwatering van gelden daar waar ze broodnodig zijn.

De doelstelling van deze website mag duidelijk zijn. Een centraal punt voor informatievoorziening over jeugdzorg, voor en door kinderen en (groot)ouders. Een onofficiele plaats waar men informatie kan delen over hetgeen misgaat in de jeugdzorg in Nederland. Waar men informatie kan vinden naar officiele publicaties. En tips over hoe kinderen het beste geholpen kunnen worden. Een duidelijk protest tegen de huidige gang van zaken in onze samenleving. De tijd is aangebroken dat het besef er komt dat de na-oorlogse cultuur binnen de jeugdzorg gaat veranderen. De besparingen op de jeugdzorg is noodzakelijk, want alle veranderingen ten spijt, het heeft nog niet geleid tot verbeteringen. Instanties schuiven elkaar de bal toe als het om verantwoordelijkheid gaat, trekken de keutel in als zij worden aangesproken op deze verantwoordelijkheid, roepen “privacy” als zij geen inzage willen geven en permitteren zich geluidsstilte naar kinderen en ouders als het om verantwoordelijkheid nemen gaat. Dit kan niet langer zo doorgaan in het Nederland wat zich een geciviliseerde samenleving wenst te noemen.

En zonder afbreuk te doen aan alle acties uit het verleden als wel in het heden, deze keer géén Batman outfit om de misstanden, verbroken contacten, getraumatiseerde kinderen en gezinnen onder de aandacht te brengen van iedereen. Nee, een website waar constructief het dialoog opgezocht gaat worden met onderbouwing van feiten. Durft u mee te praten vanuit ervaringen, vanuit expertise, vanuit… Noemt u het maar op! De actie is gestart!

Advertentie